Forløb

Teknologitalenter (1-2 dage per uge)
Teknologitalenter (dagtilbud)
STU – 3 årig særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse
GRO (individuelt tilpasset tilbud til børn og unge med skolevægring)
Taxa til bus (borgere lærer at mestre egentransport vha. vores træning, metode og teknologi)

Rådgivning & støtte

Psykoedukation/autismeforståelse
Social træning
Forældrekurser
Rådgivning
Undervisning
Mentor
Bostøtte

Innovation & udvikling

Offentlig privat innovation (OPI)
Sparring
Foredrag
Kurser
Workshop