GRO – skolevægring

I vores arbejde med børn med autisme og ADHD har vi siden 2015 oplevet en voldsom stigning i antallet børn med skolevægring og vi har erfaret hvordan disse børn i særlig grad har brug for at blive mødt med en meget individualiseret tilgang, der tager afsæt i barnets reelle og aktuelle tilstand.

Læs mere

Teknologitalenter – forløb

Actura Teknologitalenter tilbyder børn og unge, med autismeprofil (12-18 år), mulighed for arbejde med udgangspunkt i egne særinteresser og dygtiggøre sig, f.eks. indenfor programmering/IT, spiludvikling, 3D animation & grafik, 3D print & konstruktion.

Som fundament for at kunne lære og udvikles, har Actura Teknologitalenter stor fokus på den enkeltes trivsel og trivselsfremmende tiltag

Læs mere

Actura STU

Actura STU er et 3-årigt forløb for unge med autismeprofil (16-25 år), der med udgangspunkt i egne særinteresser, søger at tydeliggøre faglige- og sociale ressourcer samt disses udviklingspotentiale, så ønsker, evner og muligheder for fremtiden afdækkes.

På Actura STU tages der altid udgangspunkt i den enkelte og man kan f.eks. arbejde med programmering/IT, spiludvikling, 3D animation & grafik, 3D print & konstruktion.

Læs mere

Taxa til bus

Taxa til bus konceptet gør borgere i stand til at befordre sig selv med offentlig transport på en tryg måde frem for at blive kørt i minibus eller taxa.

Taxa til bus konceptet giver mennesker med særlige behov mulighed for at leve et langt mere selvstændigt liv. Dette giver øget livskvalitet for borgerne og er til stor gavn for de kommunale budgetter.

Læs mere